Woningmarktopgave in krimpregio’s tot 2040 - Een modelmatige verkenning met financiële inzichten

Dit rapport geeft voor een tiental krimpregio’s inzicht in de woningmarktopgaven als gevolg van demografische krimp tot en met 2040. Hierbij gaat het rapport ook in op een kostenraming van beleidsinterventies die gericht zijn op het ombuigen van de te verwachten kwantitatieve en kwalitatieve mismatch op de woningmarkt, zoals overschotten en tekorten naar woningmarktsegment.

Woningmarktopgave in krimpregio’s tot 2040 - Een modelmatige verkenning met financiële inzichten (PDF | 66 pagina's | 2,8 MB)