Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes

Met het Impact Assessment voor Mensenrechten bij de inzet van Algoritmes (IAMA) kan een afgewogen discussie gevoerd worden tussen de relevante partijen bij de afweging om wel of niet een algoritmische toepassing te gaan ontwikkelen. En het IAMA helpt om de gekozen ontwikkeling en implementatie vervolgens op een verantwoorde manier te doen. In het IAMA worden verbanden gelegd met relevante regels, instrumenten en toetskaders op het gebied van algoritmen. Het IAMA is opgesteld door Prof. mr. Janneke Gerards, Dr. Mirko Tobias Schäfer, Arthur Vankan en Iris Muis.

Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (PDF | 95 pagina's | 1,2 MB)

AI en algoritmen verantwoord inzetten

Het kabinet werkt aan de ontwikkeling en toepassing van instrumenten die overheden en bedrijven ondersteunen bij het nakomen van bestaande wettelijke verplichtingen en die (daarmee) helpen AI en algoritmen op verantwoorde wijze in te zetten.  Daarbij heeft het kabinet extra aandacht voor het voorkomen van inbreuken op mensenrechten. Relevante instrumenten zijn bij elkaar gebracht in de Toolbox ethisch verantwoord innoveren' die online beschikbaar is.