Monitor 2020 Voortgangsrapportage Programma Aardgasvrije Wijken

Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) heeft de doelstelling om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald.  Jaarlijks wordt dit leerproces gemonitord. Dit monitorrapport bevat de resultaten van de reflectieve (kwalitatieve) en kwantitatieve monitor van 2020.  

Monitor 2020 Voortgangsrapportage Programma Aardgasvrije Wijken (PDF | 50 pagina's | 2,1 MB)