Samen leren door te doen - Programmaplan 2021-2024 Programma Aardgasvrije Wijken

Het programmaplan 2021-2024 Samen leren door te doen beschrijft de kaders en doelen van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) op hoofdlijnen. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de doelen en sporen van het PAW, de zes thema’s, de resultaten en monitoring, de governance en de communicatiestrategie.

Samen leren door te doen - Programmaplan 2021-2024 Programma Aardgasvrije Wijken (PDF | 17 pagina's | 472 kB)