Nederland na de crisis: Perspectief voor en door de samenleving

De Rijksoverheid is de dialoog aangegaan met de samenleving over Nederland na de coronacrisis. In dit document zijn de signalen van de dialoog samengevat en bekeken met analyses van departementen, planbureaus, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het geeft een doorkijk naar mogelijke opgaven en prioriteiten voor de overheid en de samenleving.