Samenvatting advies Raad van State en aanpassingen ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Een samenvatting van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het te nemen Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen, met de aangepaste passages van de nota van toelichting.

Samenvatting advies Raad van State en aanpassingen ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (PDF | 15 pagina's | 293 kB)