Brief met reactie op rapport Terugdringen onnodige vertraging woningbouw door bezwaar- en beroepsprocedures

Afschrift van de brief van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM). De minister reageert op het rapport ‘Terugdringen onnodige vertraging woningbouw door bezwaar- en beroepsprocedures'.

Brief met reactie op rapport Terugdringen onnodige vertraging woningbouw door bezwaar- en beroepsprocedures (PDF | 3 pagina's | 91 kB)