Ontwerpregeling verlenging subsidieregeling Oorlogsgravenstichting

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende de verlenging van de Subsidieregeling Oorlogsgravenstichting 2013 per 1 januari 2024.

Ontwerpregeling verlenging subsidieregeling Oorlogsgravenstichting