Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.639 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Alleen de eerste 200 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanbieding tweede voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingdaling

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de tweede voortgangsrapportage over de uitvoering van het Actieplan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-11-2018

Kamerbrief over vertrouwelijkheid ruimtebrief

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) meldt de Tweede Kamer waarom de zogeheten ruimtebrief vertrouwelijk is. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-11-2018

Kamerbrief over voortgang Sint Eustatius

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op Sint Eustatius.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-11-2018

Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag inzake herijking bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag inzake het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-11-2018

Kamerbrief over bericht 'Nederland kijkt weg voor grensoverschrijdend besmettingsgevaar'

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) reageert op het bericht 'Nederland kijkt weg voor grensoverschrijdend besmettingsgevaar' van 10 ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-11-2018

Openstelling burgemeestersvacature Smallingerland

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van ...

Publicatie | 13-11-2018

Openstelling burgemeestersvacature Eersel

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van ...

Publicatie | 13-11-2018

Kamervragen over brandveiligheid gebouwen

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt Kamervragen van leden Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) over de brandveiligheid van gebouwen.

Kamerstuk: Kamervragen | 13-11-2018

Kamerbrief met antwoorden op vragen over bericht 'Ecologen: zonneparken zijn funest voor de natuur'

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Kamerleden Laan-Geselschap en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 13-11-2018

Evaluatierapport proefprojecten kwaliteitsborging bouw 2015-2018

Een inventarisatie en evaluatie van de resultaten van proefprojecten in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op ...

Rapport | 13-11-2018