Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.267 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beantwoording Kamervragen over werkbezoek Kamerleden aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen naar aanleiding van het werkbezoek van de Kamerleden ...

Kamerstuk: Kamervragen | 28-08-2018

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Rijbewijs vanaf 4 juni met toepassing inloggen DigiD’

Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Der Molen (CDA) over het bericht ‘Rijbewijs vanaf 4 juni ...

Kamerstuk: Kamervragen | 28-08-2018

Kamerbrief inzake reactie Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB) naar aanleiding van rondetafelgesprek Veiligheid betonvloeren

Minister Ollongren (BZK) geeft de Tweede Kamer haar reactie op de brief van het Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB) te Arnhem ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-08-2018

Aanbieding afschrift brief aan Veiligheidsregio Utrecht over herindeling Vijfheerenlanden

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar reactie op een brief van de Veiligheidsregio Utrecht. De ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-08-2018

Beantwoording Kamervragen over uitvoering moties over WNT

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Middendorp (VVD) over de uitvoering van de moties ingediend tijdens ...

Kamerstuk: Kamervragen | 27-08-2018

Vraagstelling en onderzoeksopzet beleidsdoorlichting begrotingsartikel 6.5

Beschrijving van de opzet van de beleidsdoorlichting om de doeltreffendheid en de doelmatigheid te onderzoeken van het gevoerde ...

Rapport | 27-08-2018

Bestuurskosten BZK mei 2018

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en ...

Publicatie | 23-08-2018

IOFEZ-notitie over uitkeringsvorm enveloppen

In deze notitie wordt ingegaan op de uitkeringsvorm voor de enveloppen, die in het Regeerakkoord genoemd zijn. De notitie is ...

Publicatie | 23-08-2018

Afschrift brief aan burger over toezicht op erfpacht

Afschrift van de brief van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aan een burger over toezicht op ...

Brief | 23-08-2018

Aanbiedingbrief bij onderzoek 'Algoritmen en Grondrechten' van de Universiteit Utrecht

Minister Ollongren ( BZK) biedt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport ‘Algoritmes en grondrechten’ van de Universiteit Utrecht ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-08-2018