Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

8.603 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Waaruit bestaat het DSO-LV Basisniveau

Beschrijving van de werking van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2019

Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging Wet digitale overheid

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Knops aan de Tweede Kamer over de tweede nota van wijziging betreft de Wet digitale ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2019

Actielijnen tegengaan desinformatie

Beschrijving van de 3 actielijnen die het kabinet volgt bij het tegengaan van desinformatie.

Kamerstuk | 18-10-2019

Tweede nota van wijziging

Algemene regels over het elektronisch verkeer in het publieke domein en over de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 18-10-2019

Weerbaar bestuur: toelichting actielijnen en acties

Aanvullende informatie bij de acties die minister Ollongren onderneemt om de weerbaarheid van het openbaar bestuur te vergroten. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2019

Kamerbrief over vergroten weerbaarheid openbaar bestuur

Minister Ollongren zet plannen uiteen om de weerbaarheid van het openbaar bestuur te vergroten. Dit betekent dat bestuurders om ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2019

Aanbieding eerste halfjaarrapportage 2019 Cft-BES

Staatssecretaris Knops biedt de Tweede en Eerste Kamer de eerste halfjaarrapportage 2019 College financieel toezicht Bonaire, ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2019

Onderzoek integriteitsprocedures wethouders

Onderzoek naar de procedures voor de vaststelling van de integriteit van wethouders.

Rapport | 18-10-2019

Afwegingskader problematisch gedrag

Kader dat voor gemeenten inzichtelijk maakt welke stappen kunnen worden gezet als er sprake is van problematisch gedrag dat als ...

Publicatie | 18-10-2019

Kamerbrief heroverweging financiƫle verhoudingen en herijking gemeentefonds

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds.

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2019