Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.807 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Eerste voortgangsrapportage Wereldbank en wederopbouw Sint Maarten

Eerste voortgangsrapportage Wereldbank en wederopbouw Sint Maarten.

Rapport | 18-12-2018

Kamerbrief over wetsvoorstel dat wethouders en gedeputeerden niet meer in gemeente hoeven te wonen

Minister Ollongren (BZK) biedt de Eerste Kamer de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2018

Kamerbrief over ontwerpbesluit wijziging van Besluit BRP en Besluit BSN

Staatssecretaris Knops (BZK) zendt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit BRP en het Besluit BSN. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2018

Kamerbrief bij eerste voortgangsrapportage Wereldbank en wederopbouw Sint Maarten

Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer de eerste voortgangsrapportage Wereldbank en wederopbouw Sint Maarten. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2018

Concept-besluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen en het Besluit burgerservicenummer

Besluit | 18-12-2018

Kostenoptimaliteitsstudie BENG-eisen

Vanuit het methodologisch kader van de richtlijn Energieprestatie voor gebouwen (Energy Performance Buildings Directive (EPBD), ...

Rapport | 17-12-2018

Openstelling burgemeestersvacature Zundert

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van ...

Publicatie | 17-12-2018

Kamerbrief over uitstel reactie op bodemdaling

Minister Wiebes (EZK) stuurt een Tweede Kamer een uitstelbrief over de snelheid van de bodemdaling in Nederland.

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2018

Kamerbrief over verzoek tot verbreding onderzoek 'homolijsten'

Minister Ollongren ( BZK) geeft een reactie op het verzoek van COC Nederland tot verbreding van het onderzoek naar ‘homolijsten’.

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2018

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat vluchtelingen eigen woonunits bouwen

Minister Ollongren ( BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen van het Kamerlid Koerhuis (VVD) over vluchtelingen die eigen ...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-12-2018