Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

18.729 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beantwoording Kamervragen over bericht dat een huiseigenaar alleen wil verhuren aan ‘mensen van Nederlandse afkomst'

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Van Dijk en Nijboer (beiden PvdA) en Öztürk (DENK) over het...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-01-2018

Warmtepomp rapportage

Publicatie | 22-01-2018

Factsheet maatregelen Energie besparen doe je nu

Publicatie | 22-01-2018

Beantwoording Kamervragen over kosten lege buizen- en laadpaalnorm

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Koerhuis (VVD) over de kosten van een lege buizen- en laadpaalnorm.

Kamerstuk: Kamervragen | 22-01-2018

Kamerbrief inzake reactie op brief Chamber of Commerce & Industry St. Eustatius en Saba

Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de brief van de Chamber of Commerce & Industry St. Eustatius...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-01-2018

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over de tussenevaluatie van de Friese taal en Cultuur

Minister Ollongren (BZK) stuurt een afschrift van de brief aan het adviesorgaan voor de Friese taal over de tussenevaluatie van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-01-2018

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Merendeel gemeenten mailt onveilig’

Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Özütok (GroenLinks) over het bericht ‘Merendeel gemeenten...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-01-2018

Afschrift brief aan DINGttid

Afschrift van de brief aan DINGttid over tussenevaluatie Friese taal en cultuur.

Brief | 22-01-2018

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de huurtoeslag de komende jaren flink zal dalen

Minister Ollongren (BZK) biedt de Kamer haar antwoorden aan op de vragen van de leden Kops en Mulder (beiden PVV) over het...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-01-2018

Toespraak minister Ollongren bij het Raadsledencongres 2018

Toespraak van minister Ollongren (BZK) op het raadsledencongres in 's-Hertogenbosch op 20 januari 2018.

Toespraak | 21-01-2018