Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

18.729 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag over intrekking Wet raadgevend referendum

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een nota naar aanleiding van het verslag over de intrekking van de Wet...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-01-2018

Indeling gemeenten krimpregio's en anticipeerregio's per 1 januari 2018

Overzicht van krimpregio's en anticipeerregio's. Per regio staat vermeld welke gemeenten in die regio liggen.

Publicatie | 23-01-2018

Waar stem ik voor bij gemeenteraadsverkiezingen?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 kiest u de leden van de gemeenteraad. Hierdoor kunt u invloed uitoefenen op...

Vraag en antwoord

Waarom hebben niet alle gemeenten gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart?

Op 21 maart 2018 houden verschillende gemeenten geen gemeenteraadsverkiezingen. Dit komt door samenvoegingen of splitsingen van...

Vraag en antwoord

Besluit Wob-verzoek over (wachtgeld)uitkeringen Algemene Pensioenwet Politieke Pensioenen (APPA)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een besluit genomen op een verzoek in het kader van de...

Wob-verzoek | 23-01-2018

Antwoord op Kamervragen over bericht Grenswerker schiet weinig op met Europese eenheid

Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt Kamervragen van lid Middendorp (VVD) over het bericht ‘Grenswerker schiet weinig op...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-01-2018

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Ernstig tekort aan bouwvakkers dreigt nu de economie weer bloeit'

Minister Ollongren (BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen van de Kamerleden Koerhuis, Wiersma en El Yassini (allen VVD)...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-01-2018

Beantwoording Kamervragen over verlagen van administratieve lasten en overhead bij woningcorporaties

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) over verlagen van administratieve...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-01-2018

Advies Raad voor het Openbaar Bestuur over ICL-bijdrage Lelystad

Brief van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met een...

Brief | 23-01-2018

Brief over testcode en testdata van operatie Basisregistratie Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens informeert staatssecretaris Knops (BZK) over de privacy- en veiligheidsoverwegingen die spelen...

Brief | 23-01-2018