Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.808 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief stand van zaken overheid implementatie banenafspraak arbeidsbeperkten

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de inzet van mensen met een arbeidsbeperking bij de rijksoverheid en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-12-2018

Uitstelbrief Kamervragen betalingsherinnering overheden

Minister Ollongren (BZK) laat weten dat ze de vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over het versturen van en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-12-2018

Kamerbrief over vertrouwelijke inzage in stukken betreft marktconsultatie

Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over inzage door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-12-2018

Model Y 32 Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland (pdf)

Publicatie | 18-12-2018

Model Y 32 Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland (odt)

Publicatie | 18-12-2018

Nieuwsbrief 4 gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 20 maart 2019 en Europees Parlementsverkiezing 23 mei 2019

Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over ...

Brochure | 18-12-2018

Kamerbrief over samenhang evaluatie herziene Woningwet en Nationale woonagenda

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de planning van de evaluatie van de herziene Woningwet, de evaluatie van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2018

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief aan gemeenten over het beleidskader gemeentelijk standplaatsenbeleid

Minister Ollongren (BZK) stuurt een afschrift van de brief aan de gemeenten over het beleidskader gemeentelijk ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2018

Afschrift brief aan gemeenten

Brief aan de gemeenten over toelichting op het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid.

Brief | 18-12-2018

Memorie van Antwoord wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 18-12-2018