Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.032 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Spreekpunten minister Ollongren bij het VNG Jaarcongres, 27 juni 2018

Toespraak | 27-06-2018

Besluit Wob-verzoek over informatie inzake Jansstraat 46 te Haarlem

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 27 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader...

Wob-verzoek | 27-06-2018

Besluit Wob-verzoek over MER actualisaties welke verband houdt met de Structuurvisie Buisleidingen (SVB)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 27 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader...

Wob-verzoek | 27-06-2018

Uitstel beantwoording Kamervragen over wijken die kunnen veranderen in getto's

Minister Ollongren (BZK) meldt de Tweede Kamer dat zij vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) niet binnen de gebruikelijke tijd...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2018

Aanbieding nota naar aanleiding van verslag over wijziging Wet op de huurtoeslag

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over de wijziging van de Wet op de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2018

Nota naar aanleiding van verslag over wijziging Wet op de huurtoeslag

Minister Ollongren (BZK) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over de wijziging van de Wet op de huurtoeslag.

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 27-06-2018

Aanbieding 2e nota van wijziging wetsvoorstel ontheffing ingezetenschap wethouders en gedeputeerden

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de 2e nota van wijziging bij het voorstel tot wijziging van de Gemeentewet en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2018

Beantwoording Kamervragen over gemeentelijk beleid voor berging vliegtuigwrakken WOII

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de stand van zaken van het beleid van gemeenten bij...

Kamerstuk: Kamervragen | 27-06-2018

2e nota van wijziging wetsvoorstel ontheffing ingezetenschap wethouders en gedeputeerden

2e nota van wijziging bij het voorstel tot wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 27-06-2018

Besluit Wob-verzoek over de uitzending naar brandveiligheid van nieuwe en bestaande gebouwen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 26 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van...

Wob-verzoek | 26-06-2018