Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.298 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanbiedingsbrief bij ROB Meerjarenprogramma 2018-2020

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer het Meerjarenprogramma 2018-2020 van de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) aan. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-09-2018

Inzageverzoek publicatie CTIVD-rapport 56

Wob-verzoek | 16-09-2018

In het hart van de publieke zaak - Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025

Het strategisch personeelsbeleid is gericht op alle mensen die werken voor het Rijk. Hierin wordt beschreven over de ...

Rapport | 14-09-2018

Kamerbrief over bijdragen ten behoeve van de landen Aruba, CuraƧao en Sint Maarten

Staatssecretaris Knops (BZK) geeft de Tweede Kamer een eenmalige inzicht in de uitgaven die via de andere begrotingshoofdstukken ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-09-2018

Kamerbrief over overheidsentiteiten en het toezicht op de Landen

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de status van overheidsentiteiten in het financieel toezicht op de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-09-2018

Verkenning kiesrecht en hulp bij het stemmen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een internationale vergelijking gedaan naar het kiesrecht en ...

Rapport | 13-09-2018

Openstelling vacature commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) maakt bekend dat het ambt van commissaris van de Koning m/v in de ...

Publicatie | 13-09-2018

Kamerbrief verzoek om voorlichting Raad van State betreffende Caribisch Nederland

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer om het verzoek om voorlichting betreffende de bestaande vormgeving van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-09-2018

Beantwoording Kamervragen over de uitstoot van de Isla-raffinaderij

Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Özütok (GroenLinks) over de verantwoordelijkheid van het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-09-2018

Beantwoording Kamervragen over grote ICT-projecten overheid

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Middendorp (VVD) over het bericht 'Grote ICT-projecten overheid ...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-09-2018