Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

18.692 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanbieding 2e nota van wijziging bij wetsvoorstel modernisering Huurcommissie

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de 2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-01-2018

2e nota van wijziging bij wetsvoorstel modernisering Huurcommissie

2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 19-01-2018

Waarom is gekozen voor een onafhankelijke toets aan de inzet van bijzondere inlichtingenmiddelen?

Voorafgaande toetsing is bedoeld om een onrechtmatige toepassing van de wet te voorkomen. Dus nog voordat sprake is van de...

Vraag en antwoord

Waarom is een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) nodig?

De huidige Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 is beperkt in zijn mogelijkheden. Met alleen de traditionele...

Vraag en antwoord

Kamerbrief bij actieplan 'Toegankelijkheid voor de bouw'

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het actieplan 'Toegankelijkheid voor de bouw'.

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-01-2018

Kamerbrief kennismakingsreis Benedenwindse Eilanden

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over het werkbezoek aan achtereenvolgens Bonaire, CuraƧao en Aruba en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-01-2018

Beantwoording Kamervragen over onvrede raadsleden samenwerkende gemeenten

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Den Boer (D66) over het bericht dat raadsleden van samenwerkende...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-01-2018

Beantwoording Kamervragen over bericht dat AIVD en kabinet burgers misleiden

Minister Ollongren (BZK) biedt haar antwoord aan op de vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over het bericht dat de AIVD en...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-01-2018

Antwoorden op Kamervragen over raadsleden die zich buitenspel gezet voelen

Minister Ollongren ( BZK) biedt de Tweede Kamer antwoorden aan op de vragen van lid Van Raak (SP) over het bericht dat...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-01-2018

Waar vraag ik een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) of de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) aan?

U vraagt een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan in de gemeente waar u woont. Een uittreksel uit de...

Vraag en antwoord