Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

7.015 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wijziging Wet basisregistratie ondergrond

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-01-2019

Privacyvisie eID

Het doel van deze privacyvisie eID is aan te geven welke eisen vanuit het juridisch (privacy)kader in combinatie met de ...

Rapport | 29-01-2019

Kamerbrief over versterking lokale rekenkamers

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over haar beleid om lokale rekenkamers te versterken.

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-01-2019

Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse Machtigen

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) geeft een onderbouwd inzicht in de maatschappelijke en bedrijfseconomische baten ...

Rapport | 29-01-2019

Kamerbrief over aanpak implementatie van programma eID

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de aanpak van de implementatie eID.

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-01-2019

Nota naar aanleiding van het verslag wijziging Wet basisregistratie ondergrond

Minister Ollongren (BZK) reageert op vragen en opmerkingen van de Kamerleden van de VVD-fractie, de CDA-fractie en de D66-fractie ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 29-01-2019

Reflectie prof. Gradus bij onderdeel 1.1

Oordeel onafhankelijk deskundige bij beleidsdoorlichting Artikel 1.1, De bestuurlijke en financiƫle verhouding, Ministerie van ...

Publicatie | 28-01-2019

Aanbieding tweede nota van wijziging wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet.

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-01-2019

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over het inhuren van KPMG door de Rijksoverheid

Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer over de vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over het inhuren van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 28-01-2019

Tweede nota van wijziging wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 28-01-2019