Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

5.895 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten van deze organisatie

Publieksversie Jaarrapportage 2019

De resultaten die met de Rijksbrede bedrijfsvoering in 2019 behaald zijn in beeld.

Publicatie | 01-05-2020

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk - Grote ICT projecten

De ministeries rapporteren hun projecten op basis van rijksbrede afspraken. Ook de publiekrechtelijke zelfstandige ...

Rapport | 01-05-2020

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten

Deze handreiking heeft als doel om aan de hand van concrete voorbeelden te laten zien wat er binnen decentrale regelgeving ...

Brochure | 30-04-2020

Uitstel beantwoording Kamervragen over overuren uitvaartondernemer

Minister Ollongren meldt dat de antwoorden op vragen over de overuren van een uitvaartondernemer later komen dan gebruikelijk.

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-04-2020

Uitstel beantwoording Kamervragen over hoge kosten rouwvervoer overleden coronapatiënten

Minister Ollongren meldt dat de antwoorden op vragen over de hoge kosten van rouwvervoer voor overleden coronapatiënten later ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-04-2020

Overzicht weging duurzaamheidsmaatregelen renovatie Binnenhof

Een totaal overzicht van (mogelijke) maatregelen op het gebied van duurzaamheid.

Rapport | 30-04-2020

Kamerbrief over vierde voortgangsrapportage renovatie Binnenhof

Staatssecretaris Knops informeert de Tweede en Eerste Kamer in de vierde rapportage over de stand van zaken met betrekking tot de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-04-2020

Advies klassenindeling energielabel op basis van NTA 8800 voor woningen en utiliteitsgebouwen

In 2021 wordt een nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 voor de energieprestatie van gebouwen ingevoerd. Dit heeft gevolgen voor het ...

Publicatie | 29-04-2020

Jaarverslag 2019 van de AIVD

Jaarverslag over 2019 van de Algemene Inlichtingenen Veiligheidsdienst (AIVD).

Jaarverslag | 29-04-2020

Aanbiedingsbrief bij het jaarverslag 2019 van de AIVD

Minister Ollongren biedt de Tweede Kamer het openbare jaarverslag 2019 aan van de Algemene Inlichtingenen Veiligheidsdienst (AIVD)

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-04-2020