Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

7.560 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de gemeente Utrecht zonnevelden en windmolens in Rijnenburg en Reijerscop wil plaatsen

Minister Ollongren beantwoordt de vragen over het bericht dat de gemeente Utrecht zonnevelden en windmolens in Rijnenburg en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-05-2019

Beantwoording Kamervragen over de vastgelopen woningmarkt

Minister Ollongren beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kops (PVV) over de vastgelopen woningmarkt.

Kamerstuk: Kamervragen | 06-05-2019

Uitstelbrief over bericht ‘Domper voor wethouder Kurvers: corporaties zien niets in duurdere huurwoningen’

Uitstelbrief van minister Ollongren op Kamervragen over het bericht ‘domper voor wethouder Kurvers: corporaties zien niets in ...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-05-2019

Beantwoording Kamervragen over interbestuurlijk programma

Minister Ollongren beantwoordt de vragen van de PVV-fractie over het interbestuurlijk programma.

Kamerstuk: Kamervragen | 06-05-2019

Uitstelbrief over gevolgen van de saneringsopdracht van corporatie Vestia voor huurders in Bergeijk

Minister Ollongren laat de Tweede Kamer weten dat ze de vragen over de gevolgen van de saneringsopdracht van corporatie Vestia ...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-05-2019

Overzicht huisvesting vergunninghouders 1 mei 2019

In dit overzicht staan de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.

Publicatie | 03-05-2019

Beantwoording Kamervragen over foutieve registratie in de Basisregistratie Personen

Staatssecretaris Knops beantwoordt de vragen van het Kamerlid Karabulut (SP) over foutieve registratie in de Basisregistratie ...

Kamerstuk: Kamervragen | 03-05-2019

Publieksversie Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018

De resultaten die met de Rijksbrede bedrijfsvoering in 2018 behaald zijn in beeld.

Kaart | 01-05-2019

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018 - Grote ICT projecten in 2018

Via het Rijks ICT-dashboard rapporteert het Rijk over alle projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen, gerekend ...

Rapport | 01-05-2019

Rapport commissie benoemingsprocedure Huis voor Klokkenluiders

Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de procedure van werving, selectie en benoeming van de voorzitter van het ...

Rapport | 01-05-2019