Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

7.210 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Besluit Wob-verzoek over wachtgelduitkering van ambtsdragers

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de specificatie wachtgelduitkering over 2017 en 2018 van Kamerleden, ...

Wob-verzoek | 05-03-2019

Kamerbrief met reactie op definitief BIT-advies Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK)

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het BIT-advies op het project Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK) met ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-03-2019

Rijksaanbestedingskalender

De Rijksaanbestedingskalender bevat gegevens over Rijksaanbestedingen van Categoriemanagers die in de planning staan. Met de ...

Rapport | 04-03-2019

Rijkscontracten

Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het ...

Publicatie | 04-03-2019

Beantwoording Kamervragen resultaten flitspeiling en interviews sectoren inzake 'zomertijd-wintertijd'

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de resultaten van de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-03-2019

Beantwoording Kamervragen over het onderzoek van de gemeente Maastricht naar eigen ambtenaren

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over het onderzoek van de gemeente Maastricht naar ...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-03-2019

Brief aan provincies, waterschappen en Bonaire en Saba over Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders

Brief aan de Provinciale Staten en commissarissen van de Koning, algemene besturen van de waterschappen en de voorzitters van het ...

Brief | 04-03-2019

Maak eigenbouw betaalbaar voor middeninkomens – Financieringsinstrumenten voor coöperaties en collectieven

In dit rapport gaat het expertteam in op mogelijke manieren om de toegankelijkheid van collectief particulier opdrachtgeverschap ...

Rapport | 04-03-2019

Aanbiedingsbrief bij het rapport 'Maak eigenbouw betaalbaar voor middeninkomens'

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Maak eigenbouw betaalbaar voor middeninkomens – ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-03-2019

Overzicht huisvesting vergunninghouders 1 maart 2019

In dit overzicht staan de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.

Publicatie | 01-03-2019