Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

18.729 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beantwoording Kamervragen over bericht dat AIVD en kabinet burgers misleiden

Minister Ollongren (BZK) biedt haar antwoord aan op de vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over het bericht dat de AIVD en...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-01-2018

Antwoorden op Kamervragen over raadsleden die zich buitenspel gezet voelen

Minister Ollongren ( BZK) biedt de Tweede Kamer antwoorden aan op de vragen van lid Van Raak (SP) over het bericht dat...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-01-2018

Waar vraag ik een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) of de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) aan?

U vraagt een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan in de gemeente waar u woont. Een uittreksel uit de...

Vraag en antwoord

Tabel van fouten en onzekerheden SiSa 2017 (definitief)

Circulaire | 12-01-2018

Uitstel van beantwoording Kamervragen over bericht dat mensen vanaf Fort Oranje op een andere camping worden geplaatst

Uitstelbericht van minister Ollongren (BZK) op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht dat mensen vanaf Fort...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-01-2018

Internationale ranglijsten over Open overheid

Onderzoek naar verschillende internationale ranglijsten over Open overheid. Aan bod komt hoe de verschillende ranglijsten zijn...

Rapport | 12-01-2018

Kamerbrief over toegankelijkheid verkiezing voor mensen met een visuele beperking

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor mensen met een visuele beperking om bij...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-01-2018

Wat is de maximale huurverhoging in 2018?

De huur van uw huis mag in 2018 maximaal 3,9% tot 5,4% omhoog. De stijging hangt af van uw inkomen in 2016 en geldt alleen voor...

Vraag en antwoord

Invulwijzer SiSa 2017 - versie 12 januari 2018 (definitief)

Deze invulwijzer is een handleiding voor het invullen van het Format voor de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie 2017.

Circulaire | 11-01-2018

Nota procedure aanlevering verantwoordingsinformatie SiSa 2018 (definitief)

Document met uitleg over de procedure voor de SiSa-verantwoording over 2017. SiSa staat voor Single information, Single audit...

Circulaire | 11-01-2018