Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.032 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Uitstel beantwoording Kamervragen over schadevergoeding Belastingdienst

Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) op de vragen van de Kamerleden Beckerman en Leijten (beiden SP). De vragen gaan over...

Kamerstuk: Kamervragen | 25-06-2018

Antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting 2018 BZK

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de 1e suppletoire begrotingen 2018 van het Ministerie van...

Kamerstuk: Kamervragen | 25-06-2018

Kamerbrief over voortgang energieprojecten onder de Rijkscoƶrdinatieregeling

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer mede namens minister Ollongren (BZK), de jaarlijkse rapportage over de lopende...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2018

Antwoord op Kamervragen over rijksvastgoed

Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Sneller (D66) over rijksvastgoed.

Kamerstuk: Kamervragen | 25-06-2018

Uitstel beantwoording Kamervragen over het bericht 'Rijke huurder krijgt geld terug'

Uitstelbericht van minister Ollongren (BZK) op de vragen van het Kamerlid Nijboer (PvdA) over het bericht ā€˜Rijke huurder krijgt...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2018

Uitstelbericht Kamervragen over huurtoeslag voor mensen die beschermd wonen of huren via een instelling

Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over huurtoeslag voor mensen die...

Kamerstuk: Kamervragen | 25-06-2018

Aanbieding Monitor agressie en geweld 2018

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de monitor Agressie en Geweld 2018. Deze monitor heeft betrekking op politieke...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-06-2018

Factsheet Agressie en geweld - Politieke ambtsdragers

Ervaringen met agressie en geweld van burgers tegen bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen.

Publicatie | 24-06-2018

Openstelling burgemeestersvacature Oosterhout

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt belangstellenden (m/v) uit te solliciteren naar het ambt...

Publicatie | 22-06-2018

Openstelling burgemeestersvacature Beuningen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van...

Publicatie | 22-06-2018