Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

5.655 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over huurprijsbescherming

Minister Ollongren (BZK) reageert op de motie van het Kamerlid Beckerman (SP) over huurprijsbescherming bij tijdelijke...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-04-2018

Kamerbrief over planning wetsvoorstel Geschillenregeling

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de tijdsplanning voor het rijkswetsvoorstel over de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-04-2018

Antwoorden op Kamervragen over asbest in huurwoningen

Minister Ollongren ( BZK) beantwoordt Kamervragen van de leden Laçin en Beckerman (beiden SP) over asbest bij onderhoud en...

Kamerstuk: Kamervragen | 09-04-2018

Beantwoording Kamervragen over gevolgen renovaties voor bewoners

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) over de gevolgen voor bewoners...

Kamerstuk: Kamervragen | 09-04-2018

Zoeken naar balans

Eindrapportage van een kwalitatief onderzoek naar de verdeling van middelen voor het gemeentelijk sociaal domein.

Rapport | 09-04-2018

Bestuurskosten BZK januari 2018

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en...

Publicatie | 06-04-2018

afschrift brief over bestuurlijke ingreep op Sint Eustatius

Afschrift van de brief gericht aan de heer Van Putten over bestuurlijke ingreep op Sint Eustatius.

Brief | 06-04-2018

Kamerbrief over uitstel beantwoording Kamervragen artikel 'Het voelt als dat bordspel De Betoverende Doolhof'

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Middendorp (VVD) niet binnen de...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-04-2018

Beantwoording Kamervragen over wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over de Wijziging van de...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-04-2018

Kamerbrief met reactie op raadgevend referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Minister Ollongren (BZK) en minister Bijleveld - Schouten (Def) sturen de Tweede Kamer een reactie op het raadgevend referendum...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-04-2018