Beslisnota bij Kamerbrief voortgang implementatie Omgevingswet 1e kwartaal 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang implementatie Omgevingswet 1e kwartaal 2024