Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

115 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten van deze organisatie

Antwoorden vragen over de verlenging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Minister Ollongren ( BZK) geeft antwoord op de vragen over het ontwerp van het koninklijk besluit over de verlenging van de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-11-2021

Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen. De ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 17-11-2021

Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota's wetsvoorstel nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beleidsnota | 15-11-2021

Overzicht uiterste termijnen bekendmaking

Overzicht processen-verbaal stembureaus voor de organisatie van de herindelingsverkiezingen in november 2021.

Publicatie | 14-10-2021

Discussienota briefstemmen

De discussienota is alleen bedoeld om de discussie te faciliteren over de vraag of briefstemmen, maar dan op aanvraag, een ...

Rapport | 11-10-2021

Kamerbrief bij discussienota Briefstemmen

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer een discussienota over Briefstemmen aan. Het gaat om de vraag of briefstemmen (op ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-10-2021

Reactie op aanbevelingen Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE/ODIHR)

Reactie van minister Ollongren (BZK) op de aanbevelingen van de (waarnemers)missie van de Organisatie voor Veiligheid en ...

Rapport | 11-10-2021

Overzicht risico’s en mogelijke mitigerende maatregelen van briefstemmen

Bijlage 1 bij Discussienota Briefstemmen. Overzicht van de risico’s van briefstemmen en van mogelijke maatregelen om de risico’s ...

Rapport | 11-10-2021

Antwoorden op Kamervragen over evaluatie Tweede Kamerverkiezing maart 2021 en aanbieding diverse stukken

Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021. De vaste ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-10-2021

Oefenvoorziening stemmen met een nieuw stembiljet

Rapportage over een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van de teksten van een voorziening om te oefenen met een nieuw ...

Rapport | 23-09-2021