Staatssecretaris Knops en koepelvoorzitters hoger onderwijs tekenen voor structurele samenwerking op IT

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. In een intentieverklaring voor dit I-Partnerschap, die is ondertekend door staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen van de vereniging van hogescholen (VH) en Pieter Duisenberg van de vereniging van universiteiten (VSNU), staan concrete afspraken hoe deze samenwerking vorm krijgt.

Staatssecretaris Knops: ‘Het is de ambitie van de overheid om voorop te lopen op het gebied van digitalisering. Dat kunnen we alleen doen door onze krachten als overheid te bundelen met het hoger onderwijs. Met dit I-Partnerschap zetten we hierin een flinke stap.’ Volgens de staatssecretaris is de samenwerking een win-win voor beide partners: het Rijk en het hoger onderwijs. ‘De Rijksoverheid krijgt toegang tot de laatste kennis en nieuw IT-talent uit heel Nederland; het hoger onderwijs krijgt op zijn beurt toegang tot meer interessante maatschappelijk relevante praktijkopdrachten en onderzoeken.’

Groot aantal hbo- en wo-studenten

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen reageert: ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk. Pieter Duisenberg van de VSNU stelt: ‘Innovatieve oplossingen zijn essentieel voor Nederland voor een beter digitaal landschap. Dit is een prachtige kans voor de studenten en onderzoekers in het hoger onderwijs om samen als partner met het Rijk urgente maatschappelijke digitaliseringsvraagstukken op te lossen.’ De ondertekening vond plaats via een drone die de verklaring naar de verschillende ondertekenaars bracht. De volledige intentieverklaring is hieronder te lezen, onder 'Zie ook'.

De verklaring onderstreept de ambitie van de Rijksoverheid en het hoger onderwijs om via gezamenlijk onderzoek en onderwijs te werken aan digitaliseringsvraagstukken van de Rijksoverheid. Dat gebeurt in verschillende samenwerkingsvormen met een groot aantal hbo- en wo-studenten, onderzoekers, professoren, lectoren, docenten en ambtenaren. Te denken valt aan groepsopdrachten voor studenten die hun tanden zetten in digitaliseringsvragen van het Rijk, aan innovatief en toegepast onderzoek in innovatielabs op thema’s als kunstmatige intelligentie, data science en blockchain, en aan opleidingen en trainingen waarmee rijksambtenaren de laatste kennis tot zich kunnen nemen.

Nieuwe samenwerkingsinitiatieven

Inmiddels lopen er diverse samenwerkingsinitiatieven en zijn er vele in voorbereiding. Zo wordt onder de vlag van het I-Partnerschap met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) een rijksbreed PhD-programma ontwikkeld op het gebied van informatieveiligheid. Ook is er een onderzoeksamenwerking tussen de landelijke politie en het hoger onderwijs, en is DUO bezig met de inrichting van een innovatielab voor blockchaintechnologie. Daarnaast worden er honderden groepsopdrachten voor hbo’s verwacht op thema’s als cybersecurity, artificial intelligence, data science, blockchain en e-governance.

De vraagstukken van de Rijksoverheid zijn hierbij veelal het vertrekpunt. Denk aan vraagstukken als veilig digitaal ‘zakendoen’ met de overheid, de toegankelijkheid voor burgers die minder digitaal vaardig zijn, maar bijvoorbeeld ook aan de inzet van kunstmatige intelligentie voor het maken van beleid en het efficiënter maken van bestaande uitvoeringsprocessen.

Over I-Partnerschap

I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs is een uniek structureel samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en het hoger onderwijs op het gebied van IT. Met gezamenlijke onderzoeksprojecten in onder andere innovatielabs werken overheidsmedewerkers, studenten en onderzoekers aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke digitaliseringsvraagstukken. Het I-Partnerschap gaat daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een snelle, veilige en betrouwbare digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven, nu en in de toekomst. Het partnerschap versterkt de kennispositie van de overheid op relevante thema’s, vergroot de instroom van jonge IT-talenten bij de overheid en creëert opleidingen en trainingen voor om- en bijscholing van bestaande rijksmedewerkers.

Meer informatie? kijk op www.ipartnerschap.nl, of bekijk hier de film.