Huurverhoging sociale huurwoningen 2022 bekend

De meeste huurders van een sociale huurwoning kunnen vanaf juli 2022 een huurverhoging krijgen van maximaal 2,3%. De huurverhoging is beperkt tot het gemiddelde jaarinflatiepercentage tot december 2021. Tot 1 juli 2022 mogen de huren van sociale huurwoningen niet verhoogd worden. Huurders worden zo beschermd tegen al te hoge huurprijsstijgingen, en tegelijkertijd krijgen verhuurders de mogelijkheid om de kosten die ook voor hen stijgen door onder meer de ontwikkeling van de inflatie, alsmede noodzakelijke investeringen in nieuwbouw en verduurzaming, te kunnen dekken. Zo kunnen zij hun volkshuisvestelijke taken goed blijven uitvoeren.

U kunt als huurder op Rijksoverheid.nl checken of u een sociale huurwoning of een vrijesectorwoning huurt.

Overzicht: toegestane huurverhoging per 1 juli 2022 voor zelfstandige sociale huurwoningen

De maandhuur mag maximaal verhoogd worden zolang de huur door de huurverhoging niet boven de maximale huurprijsgrens van de woning komt. De maximale huurprijsgrens van de woning wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem).

Maximale huurverhoging die niet afhankelijk is van het inkomen

De maandhuur die niet afhankelijk is van het inkomen mag per 1 juli 2022 maximaal verhoogd worden met:

  • 2,3 % voor huren vanaf € 300;
  • € 25, als de huur onder de € 300 is.

Huurverhoging die wel afhankelijk is van het inkomen (van 2020)

Maximale huurverhoging die wel afhankelijk is van inkomen
Huishouden van 1 persoon Huishouden van 2 of meer personen Maximale huurverhoging per 1 juli 2022
Inkomen tot
€ 47.948
Inkomen tot
€ 55.486
  • 2,3 % voor huren vanaf € 300
  • € 25, als de huur onder de € 300 is
Inkomen tussen € 47.948 en 
€ 56.527
Inkomen tussen € 55.486 en € 75.369 € 50
Inkomen hoger dan
€ 56.527
Inkomen hoger dan
€ 75.369
€ 100

Sociale (gereguleerde) of vrije sector?

Op Rijksoverheid.nl kunnen verhuurder en huurder checken of een woning binnen de gereguleerde of vrije sector valt.  

Huurverhoging vrije sector

Voor zelfstandige woningen in de vrije sector geldt een maximale huurverhoging van het inflatiepercentage + 1%. In 2022 komt dat neer op een toegestane huurverhoging van maximaal 3,3 %. Deze maximaal toegestane verhoging geldt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023.