Ministerraad besluit dat Caribische studenten voor aankomst in Nederland een BSN krijgen

De Ministerraad stemde in met het wijzigen van het Besluit basisregistratie personen, zodat Caribische studenten bij aanvraag van studiefinanciering via DUO direct een BSN kunnen krijgen.  Dit wordt mogelijk gemaakt door hen tijdelijk als niet-ingezetene in de BRP in te schrijven. Staatssecretaris Van Huffelen, van Koninkrijksrelaties en Digitalisering (BZK), diende het besluit in overleg met minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in. Hiermee geeft ze uitvoering aan de ambities van het kabinet om studenten uit Bonaire, Saba en Sint Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten vóór aankomst in Nederland een BSN te geven. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Makkelijker online zaken regelen

Met een BSN kunnen studenten alle zaken met de overheid en andere instanties waar een BSN voor nodig is, online regelen. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een DigiD, toeslagen en het maken van een afspraak bij de gemeente voor inschrijving in de BRP. Op die manier kunnen studenten zich voor de komst naar Nederland voorbereiden en na aankomst zaken sneller regelen. Hierdoor komen ze niet onnodig in de knel. Het besluit is een eerste stap. Na de inwerkingtreding is er tijd nodig om de systemen van DUO aan te passen.

Voor Caribische studenten met recht op studiefinanciering

De wijziging geldt voor alle Caribische studenten die recht hebben op studiefinanciering en in Nederland gaan studeren, maar er nog niet wonen. Een belangrijke voorwaarde is dat zij de Nederlandse nationaliteit hebben of daaraan gelijkgesteld. Caribische mbo-studenten die nog geen 18 jaar zijn krijgen ook vóór aankomst in Nederland het BSN. Het reisrecht, bekend als het studentenreisproduct dat zij ontvangen, wordt ook gezien als studiefinanciering.

Inschrijving bij gemeente na aankomst in Nederland nog altijd verplicht

Ook na dit besluit zijn Caribische studenten verplicht om zich na aankomst in Nederland in te schrijven in de BRP van de Nederlandse gemeente waar ze gaan wonen. De regelgeving geldt voor iedereen die langer dan vier maanden in Nederland gaat verblijven. Het BSN blijft hetzelfde.

Mogelijk extra maatregelen bij start studie in 2023

Voor Caribische studenten die in augustus of september dit jaar starten met de studie in Nederland is het niet mogelijk om de wijziging na inwerkingtreding op tijd door te voeren. Zij krijgen een BSN na inschrijving in de BRP van de Nederlandse gemeente waar ze gaan wonen. De Rijksoverheid gaat zich inspannen om in individuele gevallen de knelpunten weg te nemen die bij Caribische studenten leiden tot vertraging bij de inschrijving in de BRP.