Benoeming directeur-generaal Landelijk Gebied en Stikstof bij LNV

Drs. M.A. (Mark) Roscam Abbing wordt directeur-generaal Landelijk Gebied en Stikstof bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 16 oktober 2023.

Mark Roscam Abbing was van 2020 tot 2022 programmadirecteur-generaal Samenleving en COVID-19. Daarna heeft hij een aantal functies waargenomen, waaronder de functie van plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder was hij onder andere directeur Samenleving en Integratie, directeur Werknemersregelingen en tevens plaatsvervangend directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mark Roscam Abbing studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.