Nieuws - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

439 nieuwsberichten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Meer inspraak bij gemeenschappelijke regelingen

Via meer betrokkenheid van raadsleden in het bestuur en inspraak van inwoners en maatschappelijke organisaties, moet de...

Nieuwsbericht | 29-06-2018 | 15:30

Eerste editie magazine Nederland Digitaal live

Het internet is inmiddels meer dan een kwart eeuw oud. In 1993 werd het internet wereldwijd opengesteld, voor iedereen – niet...

Nieuwsbericht | 27-06-2018 | 11:44

Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

gezichtsbedekkende kleding

Nieuwsbericht | 26-06-2018 | 15:00

Akkoord CAO rijksambtenaren: 7% meer loon komende 1,5 jaar

Minister Ollongren (BZK) heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met de vakbonden over een nieuwe CAO bij het rijk....

Nieuwsbericht | 25-06-2018 | 17:10

Hulp bij geweld tegen lokale politici

Een landelijk ondersteuningsteam en veiligheidsscans moeten politieke ambtsdragers helpen bij agressie en geweld. In 2017 kreeg...

Nieuwsbericht | 25-06-2018 | 07:00

Benoeming vicepresident Raad van State

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met...

Nieuwsbericht | 22-06-2018 | 15:15

Benoeming leden Kiesraad

De heer ir. R. (Ronald) Prins en mevr. H.E. (Hestia) Reukema-Gevers worden lid van de Kiesraad. De ministerraad heeft op...

Nieuwsbericht | 22-06-2018 | 15:15

Volgende stap privaat arbeidsrecht voor ambtenaren gezet

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat de huidige publiekrechtelijke rechtspositie van ambtenaren...

Nieuwsbericht | 22-06-2018 | 15:15

Benoeming burgemeester Midden-Groningen

De heer mr. A. (Adriaan) Hoogendoorn wordt de nieuwe burgemeester van Midden-Groningen. De ministerraad heeft op voorstel van...

Nieuwsbericht | 22-06-2018 | 15:15

Kabinet wil mensen kansen geven op werk, ontwikkeling en invloed

De samenleving verandert door globalisering, technologische vooruitgang en flexibilisering. Sommige mensen varen daar wel bij,...

Nieuwsbericht | 22-06-2018 | 15:15