Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden

Het adviescollege heeft de opdracht om een dialoog te organiseren over het Nederlands Slavernijverleden. Zij kijkt hierbij wat de doorwerking daarvan is in de hedendaagse samenleving. Het adviescollege kijkt ook naar de vraag of slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is. Het geeft daarbij advies over erkenning en herdenking van het slavernijverleden (motie Nicolaï). 

Eindrapport Ketenen van het verleden

Het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden adviseert dat de Staat der Nederlanden overgaat tot erkenning, excuses en herstel voor het slavernijverleden. Dat staat in het rapport ‘Ketenen van het Verleden’ dat 1 juli 2021 door voorzitter Dagmar Oudshoorn is overhandigd aan de minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nationaal en internationaal bereik

Het adviescollege heeft bij de aanpak van zijn werkzaamheden een zo breed mogelijke benadering gehanteerd, met het doel een groot bereik te hebben. Daarbij zijn ook de Nederlands-Caribische eilanden betrokken. Naast het stimuleren van de dialoog en het horen van burgers, heeft het adviescollege ook wetenschappers geraadpleegd. 

Gesproken is met vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties, maatschappelijke sectoren, en groeperingen uit de samenleving. De jeugd is betrokken met speciaal op het onderwijs gerichte dialogen. De Nederlandse samenleving in het algemeen is betrokken in breed opgezette dialoogtafels, in sectorale tafels en panelpeilingen. 

De reikwijdte is zowel Nederland, als de Caribische delen van het Koninkrijk, Saba, Sint-Eustatius, Bonaire, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Een publiekscampagne werd opgezet, een burgerpanel werd geraadpleegd en wetenschappelijke deskundigen is gevraagd om een bijdrage te leveren aan de diverse onderdelen van het vraagstuk slavernijverleden en doorwerking in de hedendaagse samenleving. 

Het adviescollege heeft met zijn aanpak gestreefd naar zowel verbreding van de dialoog tot een groot publiek bereik, als verdieping in gesprekken aan de sectorale tafels.

Het adviescollege

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stelde het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden in juni 2020 in. Het is een onafhankelijke adviescollege dat maatschappelijke dialogen over het Nederlandse slavernijverleden stimuleert. En kijkt welke rol het Nederlandse slavernijverleden nog speelt in levens. Het adviescollege bestaat uit:

  • Dagmar Oudshoorn, voorzitter;
  • Edgar Davids;
  • Lilian Conçalves-Ho Kang You;
  • Hannie Kool-Blokland;
  • Glenn de Randamie (Typhoon);
  • Ruben Severina.

Contact

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar Collegeslavernij.nl.

Voor persvragen kunt u terecht bij woordvoerder Roy Vinke, pers@collegeslavernij.nl.

Documenten