Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Die komt in de plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wet open overheid legt het recht op toegang tot publieke informatie vast en verplicht de overheid haar informatie actief openbaar te maken. Het adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding adviseert over een goede uitvoering van de Wet open overheid.

Het onafhankelijke Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding is in opbouw. Het streven is om vanaf september 2022 bemiddelingszaken aan te kunnen nemen. Ook de eerste adviezen zullen na de zomer verschijnen.

Kijk voor meer informatie op www.adviescollegeopenbaarheideninformatiehuishouding.nl.