Kort Thematisch Ambtsbericht over positie Noord-Koreaanse vluchtelingen in Zuid-Korea (januari 2023)

Dit Kort Thematisch Ambtsbericht beschrijft de positie van Noord-Koreaanse vluchtelingen in Zuid-Korea, voor zover dit van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van die groep afkomstig uit dat land en voor de besluitvorming over terugkeer van Noord-Koreaanse vluchtelingen naar Zuid-Korea. De bijbehorende Terms of Reference (ToR) bevatten een overzicht met aandachtspunten.

Kort Thematisch Ambtsbericht (januari 2023) (PDF | 13 pagina's | 151 kB)

Terms of Reference (10 februari 2021) (PDF | 2 pagina's | 390 kB)

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in webarchief

Zoekt u een Ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.