Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2024