Fiche 2: Verordening ter oprichting AML Autoriteit

Verordening van het Europees Parlement en de Raad over de oprichting van de Autoriteit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en wijziging van Verordeningen (EU).