Interim-auditrapport 2022 ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

Onderzoek van de interne auditdienst van het Rijk in het kader van de wettelijke taak over 2022 bij ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII).