Auditrapport 2022 Buitenlandse Zaken (V) en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de verantwoordingsinformatie in de jaarverslagen van Buitenlandse Zaken (hoofdstuk V van de Rijksbegroting) en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (hoofdstuk XVII van de Rijksbegroting). Ook heeft de ADR het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties onderzocht.