Besluit op Woo-verzoek over het verlenen van onderscheidingen

Besluit op een verzoek om informatie over het verlenen van onderscheidingen aan actuele of voormalige buitenlandse staatshoofden en/of hun familieleden, regeringsleiders en ministers. Het gaat over de periode vanaf 1 januari 2000. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over het verlenen van onderscheidingen