Conferentie honorair consuls 2023

Van dinsdag 14 tot en met donderdag 16 november 2023 vindt de conferentie voor honorair consuls plaats. Hiervoor komen honorair consuls die zich wereldwijd voor Nederland inzetten naar Den Haag. Honorair consuls zijn met hun consulaten een belangrijk onderdeel van het Nederlandse postennet. Ook spelen ze een essentiële rol in het bevorderen van de belangen van Nederland in het buitenland en in het ondersteunen van Nederlanders die zich in het buitenland bevinden.

Onderwerpen tijdens de conferentie

De conferentie, die elke 5 jaar plaatsvindt, zal worden geopend door secretaris-generaal Paul Huijts. Deze editie biedt de gelegenheid om met honorair consuls te reflecteren op hun werk. En om te bespreken hoe de samenwerking en dienstverlening verder kunnen worden versterkt. Het programma bevat uiteenlopende onderdelen.
Zo zal worden ingegaan op: 

  • de rol van honorair consuls bij (natuur)rampen; 
  • hoe zij een rol kunnen hebben bij de verduurzaming van de wereld; 
  • wat het onlangs geactualiseerd honorair consul-beleid voor hen betekent; 
  • hoe belangrijk honorair consuls zijn voor de handelsbevordering en culturele uitwisselingen. 

Daarnaast zijn er sessies op het terrein van (informatie)veiligheid en integriteit.

In gesprek met andere ministeries

De conferentie is overigens niet enkel een Buitenlandse Zaken aangelegenheid. Zo presenteren de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hun internationale strategieën.

Bedrijfsbezoeken door het land

De honoraire consuls gaan ook het land in voor een bezoek aan de belangrijkste economische sectoren. De bedrijfsbezoeken zijn georganiseerd in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wereldwijd netwerk

Wereldwijd heeft Nederland 113 ambassades, 28 consulaten-generaal, 12 permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties zoals de EU, de VN en de NAVO en 4 ambassadekantoren. Naast deze beroepsposten heeft Nederland bijna 300 honorair consuls, die over de hele wereld actief zijn.

Meer over het werk van BZ

Wilt u meer weten over het werk van Buitenlandse Zaken in het buitenland?