Stakeholdersbijeenkomst Matra: 'Overheid tot overheid' 2020-2024

Op 1 juli 2019 is er een bijeenkomst voor maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties die interesse hebben in het nieuwe NFRP-Matra-subsidiekader: 'Overheid tot overheid'. Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert dit kader in augustus 2019. Via een tender zal het ministerie nieuwe projecten selecteren voor de periode 2020-2024. 

Inhoud van de bijeenkomst en doelgroep

Via het NFRP-Matra programma ondersteunt Nederland (potentiële) kandidaat-lidstaten en de landen van het Oostelijk Partnerschap. Overheden van deze landen kunnen in het programma kennis en ervaring uitwisselen met Nederlandse collega-instellingen.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de inhoud van het subsidiebeleidskader gepresenteerd. Ook is er gelegenheid om onderling te netwerken met het oog op eventuele samenwerking in het kader van Matra 'Overheid tot overheid' 2020 – 2024. De bijeenkomst is gericht op maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen met interesse in deelname aan Matra 'Overheid tot overheid' 2020 – 2024.

Datum, tijd en locatie

  • Datum:  maandag 1 juli 2019
  • Tijd: 15.30 uur tot 17.30 uur
  • Locatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Rijnstraat 8, Den Haag

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan matra@minbuza.nl