VN-Waterconferentie 2023

Van 22 tot 24 maart 2023 vindt de waterconferentie van de Verenigde Naties plaats in New York. Het Koninkrijk der Nederlanden organiseert de conferentie samen met Tajikistan. Het is de eerste conferentie van de Verenigde Naties op het gebied van water in bijna 50 jaar.

Ons koninkrijk is onlosmakelijk verbonden met water. De Nederlandse geschiedenis wordt gekenmerkt door de strijd tegen het water. Zonder sloten, kanalen, polders en dijken zou de helft van het land onder water staan. Nederland heeft veel kennis en ervaring op het gebied van watermanagement en voelt een sterke verantwoordelijkheid voor dit onderwerp, ook internationaal.

Water: te veel, te weinig, te vies

Bijna alle landen ter wereld hebben problemen met water. Of het nu gaat om overstromingen, of juist extreme droogte. En wereldwijd hebben 884 miljoen mensen geen toegang tot schoon drinkwater. Door verspilling, vervuiling en klimaatverandering komt deze watervoorraad bovendien steeds meer onder druk te staan.
 
Water heeft grote invloed op het levensonderhoud van miljarden mensen, op de voedsel- en energiezekerheid en de gezondheid van mens en het milieu. “Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen” (SDG6) is 1 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die alle landen ter wereld tot 2030 samen willen bereiken. Maar tot nu toe loopt de wereld achter op het gebied van water, snellere wereldwijde actie is noodzakelijk. 

Doel van de conferentie

De VN-waterconferentie moet bijdragen aan het behalen van de internationale afspraken op het gebied van water en dit proces versnellen. Dit gaat bijvoorbeeld over de doelen die staan vastgelegd in de 2030 Agenda for Sustainable Development en de UN Decade for Action on Water and Sanitation (2018-2028). Er worden concrete acties en plannen op het gebied van water door landen en verzameld en een gezamenlijke Water Action Agenda opgesteld. Het is de bedoeling dat deze wateragenda vervolgens een plek krijgt in bestaande procedures en processen van de VN. Zo kan erop worden toegezien dat de commitments ook daadwerkelijk worden opgevolgd.

Programma

De conferentie bestaat uit 6 plenaire sessies en 5 interactieve dialogen. Parallel aan de plenaire sessies worden 5 speciale evenementen georganiseerd. Nederland en Tajikistan bepalen in de komende maanden welke onderwerpen hier centraal staan. De interactieve dialogen en speciale evenementen worden samen met stakeholders georganiseerd. Deze stakeholders mogen ook zelf side-events op de conferentie organiseren.

Lees meer op de officiële website van de UN 2023 Water Conference (Engels)