Buitenlandse Zaken organiseert conferentie over wederopbouw van Oekraïne

Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert op woensdag 19 oktober 2022 in Den Haag een conferentie over de wederopbouw van Oekraïne. De bijeenkomst heeft als doel verschillende Nederlandse partijen die betrokken zijn of willen zijn bij de wederopbouw samen te brengen, zodat Nederland goed voorbereid is voor de wederopbouw na de oorlog. Daartoe komen bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid op uitnodiging van coördinerend minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bijeen.

De Russische oorlog richt veel schade aan in Oekraïne. Nu en na de oorlog is er veel behoefte aan financiële hulp, kennis en expertise voor het herstel en de wederopbouw van het land. Nederlandse bedrijven, denktanks en het maatschappelijk middenveld kunnen en willen hier een bijdrage aan leveren. Daarom heeft minister Schreinemacher het initiatief genomen tot de conferentie over het herstel van de schade in Oekraïne en het proces van wederopbouw dat daarop volgt. De behoeften van de Oekraïense maatschappij staan daarin centraal.

Op de conferentie komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals de rol van het bedrijfsleven en de lancering van publiek-private partnerschapsplatforms op het gebied van landbouw, water en gezondheidszorg. Ook is er aandacht voor de noden op korte termijn, zoals de voorbereiding op de aankomende winter. En wordt er stilgestaan bij de lange termijn van het wederopbouwproces, waarbij wordt gesproken over hoe Oekraïne sterker en duurzamer dan voorheen opgebouwd kan worden. Er zal ook aandacht worden besteed aan de rol en de bescherming van Oekraïens cultureel erfgoed. Deze thema’s komen aan de orde in vier verschillende deelsessies.

De conferentie wordt via videoverbinding ingeleid door Kyrylo Tymoshenko, plaatsvervangend stafchef van president Zelensky. In Den Haag is namens Oekraïne de ambassadeur Maksym Kononenko aanwezig. Andere aanwezigen zijn Koen Davidse, de Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank (online), directeur-generaal Internationale Samenwerking Kitty van der Heijden van het ministerie van Buitenlandse Zaken en directeur Internationale Zaken van VNO-NCW Thomas Grosfeld. Directeur van Stichting Vluchteling Tineke Ceelen neemt namens de Samenwerkende Hulporganisaties deel aan het evenement. De conferentie wordt afgesloten door minister Schreinemacher.

Locatie: Postillion Den Haag, Waldorpstraat 15

Programma conferentie

Tijd Onderdeel
13.30 - 14.00 uur Ontvangst
14.00 - 14.55 uur Plenaire introductie
15.10 - 16.10 uur Deelsessies
16.20 - 16.40 uur Afsluiting door minister voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher
16.40 - 17.30 uur Receptie