Eerste steunpakket voor Oekraïne in 2023: € 274 miljoen voor strijd en herstel

Nederland biedt Oekraïne extra steun. Dat melden minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) maandag aan de Tweede Kamer. Het pakket van € 274 miljoen komt uit de reservering van € 2,5 miljard van het kabinet voor steun aan Oekraïne in 2023. € 180 miljoen is bestemd voor humanitaire hulp, landbouw en herstelwerkzaamheden. De overige € 94 miljoen gaat naar non-letale steun aan de Oekraïense strijdkrachten, de strijd tegen straffeloosheid en het behoud van cultureel erfgoed.

Humanitaire hulp, herstel en wederopbouw

De behoeften van Oekraïne blijven groot. De extra bijdrage van € 180 miljoen van minister Schreinemacher voorziet in de meest urgente behoeften. Van dit bedrag gaat € 20 miljoen naar humanitaire hulp, € 10 miljoen naar geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun en € 10 miljoen naar ontmijning van onder meer landbouwgronden. Ook maakt minister Schreinemacher € 40 miljoen vrij voor de aankoop van zaaigoed en materiaal voor de Oekraïense landbouw.

Daarnaast gaat er € 100 miljoen naar het herstel van ziekenhuizen en de gezondheidszorg, energievoorziening, huisvesting en infrastructuur. In de uitvoering van het steunpakket wordt samengewerkt met de VN, Wereldbank, ontwikkelingsbank EBRD en ngo’s.

Speciaal gezant

Minister Schreinemacher heeft oud-diplomaat Ron van Dartel aangesteld als speciaal gezant om de betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven bij de wederopbouw in Oekraïne te bevorderen. De gezant gaat contacten onderhouden met Nederlandse bedrijven en de Oekraïense autoriteiten, de concrete behoeften van Oekraïne in kaart brengen en kijken of de Nederlandse expertise daarbij aansluit. Ook zal Van Dartel contacten onderhouden met grote internationale instellingen die de tenders uitschrijven om ingangen te creëren voor Nederlandse bedrijven.

Non-letale steun, accountability en cultuur

Zolang Oekraïne genoodzaakt blijft zich te verdedigen tegen de Russische agressie, zet het kabinet de steun aan Oekraïne voort. De extra bijdrage van minister Hoekstra bestaat voor het grootste deel uit steun aan het Ukraine Comprehensive Assistance Package. Met een bijdrage van € 75 miljoen beoogt het kabinet intensievere steun te geven aan Oekraïne, en deze steun ook uit te breiden naar toekomstgerichte capaciteitsopbouw ten behoeve van betere samenwerking tussen Oekraïne en de NAVO. Er is € 14 miljoen vrijgemaakt voor de strijd tegen straffeloosheid van internationale misdrijven. Dit geld wordt onder meer besteed aan de oprichting van het oorlogsschaderegister in Den Haag, de Dialogue Group on Accountability, en de ondersteuning van forensische bewijsgaring door het Internationaal Strafhof. € 5 miljoen zal worden besteed aan het beschermen en behouden van identiteitsbepalende cultuur in Oekraïne.