Ron van Dartel benoemd tot Speciaal Gezant Bedrijfsleven en Wederopbouw Oekraïne

Minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft oud-diplomaat Ron van Dartel aangesteld als Speciaal Gezant Bedrijfsleven en Wederopbouw Oekraïne. Hij is vorige week in zijn nieuwe functie begonnen.

In de kamerbrief ‘Eerste BZ- en BHOS-steunpakket Oekraïne 2023’ maakt het kabinet de benoeming van Van Dartel als Speciaal Gezant Bedrijfsleven en Wederopbouw bekend. Van Dartel was eerder ambassadeur in onder meer Servië, Polen en Rusland en bij de OVSE en heeft veel kennis van en ervaring met de regio.

Inzet Nederlands bedrijfsleven

In zijn nieuwe functie richt Van Dartel zich op het bevorderen van de betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven bij de wederopbouw in Oekraïne. Gedurende de eerste maanden zal hij vooral contact leggen met de Oekraïense autoriteiten, het Nederlands bedrijfsleven en internationale financiële instellingen, zoals de Wereldbank, om te bepalen hoe de kennis en kunde van het Nederlands bedrijfsleven kan worden gekoppeld aan de behoeften en prioriteiten van Oekraïne.

Bij een gezamenlijke bijeenkomst van de publiek-private platforms en ondernemersvereniging VNO/NCW afgelopen vrijdag, ging de gezant voor het eerst in gesprek met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

Platforms Landbouw, Water en Gezondheid

Van Dartel zal veel samenwerken met de drie platforms die aan het begin van het jaar, in opdracht van minister Liesje Schreinemacher, door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn opgericht. De platforms – Landbouw, Water en Gezondheid – hebben als doel om verschillende partijen uit deze sectoren bijeen te brengen. Zo kunnen het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid gezamenlijke initiatieven ontwikkelen om Nederlandse kennis en kunde optimaal in te zetten voor de gigantische uitdaging die de wederopbouw in Oekraïne vormt.