Expo 2025 Osaka: ontwerp Nederlands paviljoen onthuld

De Nederlandse deelname aan Expo 2025 Osaka Kansai Japan is bekend. Nederland onderscheidt zich met een volledig circulair paviljoen dat ontworpen is als een door de mens gemaakte zon. Bezoekers, bedrijven, overheden en kennisinstellingen maken straks in het paviljoen kennis met nieuwe technologieën opgewekt uit water die hernieuwbare energie toegankelijker kunnen maken voor iedereen. Daarmee presenteert het paviljoen welke innovatieve oplossingen Nederland te bieden heeft voor wereldwijde uitdagingen op het gebied van de energietransitie.

Minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakte het ontwerp samen met het winnende consortium maandag tijdens het lanceringsevenement bekend.  

Minister Schreinemacher: ‘Schone hernieuwbare energie toegankelijk maken voor iedereen is de sleutel tot een duurzamere maatschappij en economie. De Russische oorlog in Oekraïne heeft leveringszekerheid in veel landen nog hoger op de agenda geplaatst. Ik ben trots op het Nederlandse ontwerp, dat de innovatieve oplossingen laat zien die Nederland te bieden heeft en bezoekers meeneemt in de mogelijkheden voor een emissievrije en circulaire toekomst.’

Het ontwerp van het paviljoen is gemaakt door architectenbureau RAU, ingenieursbureau DGMR, experience design studio Tellart en Japans bouwbedrijf Asanuma. Zij beschikken over ruime ervaring op het gebied van circulair bouwen en zijn gespecialiseerd in oplossingen voor veilige, duurzame en gezonde leefomgevingen. 

Grensoverschrijdende uitdagingen en oplossingen

Centraal op Expo 2025 Osaka staan de uitdagingen van een wereld waar grote crises rond bijvoorbeeld klimaat en gezondheid de leefbaarheid zullen bepalen. Deze grensoverschrijdende uitdagingen vereisen internationale samenwerking. Het Nederlandse paviljoen is daarom bedoeld als een ontmoetingsplek om verschillende perspectieven en expertises samen te brengen en zo te komen tot gezamenlijke oplossingen. 

Toewerkend naar de Expo is door het ministerie van Buitenlandse Zaken een meerjarige campagne opgezet. Bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en culturele organisaties zullen in het paviljoen bijeenkomen om kennis en expertise te delen. Voorafgaand worden evenementen, bezoeken, handelsmissies en exposities georganiseerd via de Road2Osaka-programmering. Bedrijven en organisaties worden uitgenodigd om deel te nemen. Het paviljoen en de programmering bieden ook mogelijkheden tot sponsoring.

Het ontwerp

De Nederlandse deelname heeft als thema 'Common Ground: creating a new dawn together’. De bijdrage introduceert nieuwe technologieën. Met de kracht van water wordt emissievrije energie opgewekt die energie toegankelijker kan maken voor iedereen. De rijzende zon in het ontwerp van het paviljoen staat symbool voor ongelimiteerde schone energie. Ook is het paviljoen volledig circulair. 

Japan gastland

Japan is de derde grootste economie van de wereld en een belangrijke handelspartner voor Nederland. In 2022 exporteerde Nederland voor bijna € 4,3 miljard aan goederen naar Japan. Japan exporteerde vorig jaar voor € 7,4 miljard aan goederen naar Nederland. Nederland is ook een belangrijk investeringsland voor Japan.

Minister Liesje Schreinemacher: ‘In het jaar dat de Expo plaatsvindt in Osaka, 2025, vieren wij dat onze relatie 425 jaar geleden tot stand kwam. Japan is een belangrijke partner in innovatie, handel, cultuur en politiek. De Expo en Japan bieden veel kansen voor Nederlandse bedrijven, organisaties en kunstinstellingen om hun kennis te delen en samen te werken.’

Net als Nederland heeft Japan te maken met prangende en complexe uitdagingen, zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste, voedselzekerheid, vergrijzing en het toegankelijk houden van de gezondheidszorg. Kansen voor Nederlandse bedrijven en organisaties liggen vooral op gebied van de energietransitie, agri- en horticulture, life sciences & health, digitalisering en cultuur. Door verschillende ministeries en publiek-private partijen worden activiteiten georganiseerd, voorafgaand en tijdens de Expo, om de Nederlandse sectoren op de kaart te zetten en bedrijven te helpen kansen te verzilveren.