Aanvullende Nederlandse militaire inzet in Irak

Nederland gaat meer bijdragen aan de NAVO-missie in Irak (NMI). Het gaat om een Force Commander met een stafcapaciteit van ongeveer 15 militairen. Die leidt en coördineert de inzet van verschillende NAVO-bondgenoten en -partners. Daarnaast stuurt Nederland drie transporthelikopters met een ongeveer 120-koppig detachement naar Irak.

Dit melden de ministers Bruins Slot van Buitenlandse Zaken, Ollongren van Defensie en Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een brief aan de Tweede Kamer.

De Nederlandse commandant werkt samen met verschillende NAVO-partners en de Iraakse autoriteiten aan de versterking van de Iraakse veiligheidssector. Het helikopterdetachement wordt ingezet voor onder meer bevoorrading van eenheden en verplaatsing van adviseurs, eenheden en materieel.

Missies

De NAVO-missie in Irak (NMI) is actief op verzoek van Irak en geeft advies op institutioneel niveau. NMI draagt bij aan de versterking van de Iraakse veiligheidssector, zodat het land weerstand kan bieden aan terreurorganisatie ISIS en andere bedreigingen. Verder helpt de missie Irak bij het succesvol aansturen en toekomstbestendig maken van de veiligheidssector. De Nederlandse commandant speelt hierin een belangrijke rol.

De drie transporthelikopters die Nederland inzet zijn in eerste instantie beschikbaar voor de NAVO-missie. Wanneer niet actief voor NMI, kunnen ze opdrachten uitvoeren voor Operation Inherent Resolve (OIR). Dat is een door de Verenigde Staten geleide missie, ontstaan als reactie op de opmars van ISIS in 2014.

Advisering en capaciteitsopbouw

Het kabinet wil het zwaartepunt van de Nederlandse veiligheidsinzet in Irak verschuiven van stabilisatie naar advisering en capaciteitsopbouw. De aanvullende Nederlandse bijdrage sluit hierop aan.

Eerder dit jaar kondigde het kabinet aan NMI vanaf januari 2024 te versterken met een infanteriecompagnie met ondersteuning als Force Protection voor de missie. Het gaat in totaal om 145 militairen. Die blijven  in ieder geval tot 1 januari 2025 in Irak. Verder levert Nederland adviseurs en stafofficieren ter versterking van de Iraakse veiligheidssector. Deze lopende inzet was al verlengd tot en met juli 2025.