Europese studies: tegemoetkoming voor Nederlandse studenten Europacollege in Brugge en Warschau

Het kabinet wil dat Nederland beter vertegenwoordigd wordt in de Europese Unie (EU) en dat meer Nederlanders kiezen voor een Europese loopbaan. Daarom kunnen 10 Nederlandse studenten een tegemoetkoming ontvangen als zij zich inschrijven voor een master aan het Europacollege. Lees hieronder over de voorwaarden en de selectie.

Wat is het Europacollege?

Het College of Europe (Europacollege) is een universitair instituut in Brugge en Warschau. Met verschillende postgraduaten (masters) is het college een belangrijke springplank voor iedereen die wil werken bij de EU. Bekijk het aanbod van masterprogramma’s aan het Europacollege (Engels).

Wat houdt de tegemoetkoming in?

Voor het academisch jaar 2024-2025 kost een volledig masterprogramma op de campus in Brugge € 29.000 en in Warschau en Tirana € 27.000. Met de tegemoetkoming biedt Nederland 10 studenten de kans om dat bedrag met € 19.000 te verlagen, waardoor alleen de kost en inwoning zelf betaald hoeft te worden. De samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Europacollege staat gepland voor de komende 4 jaar. Dus ook in komende academische jaren zal er een tegemoetkoming beschikbaar zijn.

Vanaf 2024 is studeren in Tirana ook mogelijk. Via het Nederlandse beurzenprogramma kan ook maximaal 1 student op de nieuwe campus in Tirana studeren.

Hoe kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming?

Met een Nederlandse nationaliteit kom je automatisch in aanmerking voor de tegemoetkoming. Het college zal uiteindelijk de geselecteerde studenten informeren. Via de website van het Europacollege kun je je inschrijven voor een van de studieprogramma’s. Daarvoor moet je onder andere een motivatiebrief en diverse documenten aanleveren. Je kunt je inschrijven van 12 oktober 2023 t/m 16 januari 2024.

Wat zijn de selectiecriteria van het Europacollege?

Het Europacollege gaat zelf over de selectie van Nederlanders die de tegemoetkoming zullen ontvangen. Vanaf het einde van de inschrijfperiode (na 16 januari 2024) volgen er 2 selectierondes. De eerste ronde draait onder andere om je aangeleverde motivatiebrief, academische en professionele achtergrond, referenties en taalvaardigheden. De tweede ronde is een interview van 15 tot 20 minuten. Op basis van een puntensysteem worden de beste 10 Nederlandse studenten geselecteerd voor de tegemoetkoming.

Waarom is de tegemoetkoming er?

Volgens de Europese Commissie werken er naar verhouding te weinig Nederlanders binnen instellingen van de Europese Unie. Het kabinet wil daar verandering in brengen, door de drempel voor het Europacollege te verlagen. Want de EU functioneert het best als iedere lidstaat voldoende vertegenwoordigd is. Als er meer mensen vanuit Nederlands perspectief denken en werken binnen de EU, zorgt dat voor betere aansluiting bij Nederlanders en de Nederlandse doelen. Zo kunnen we het Nederlandse geluid sterker laten doorklinken.

Meer weten over studeren aan het Europacollege?