Nederland draagt 10 miljoen euro bij aan de Global Concessional Financing Facility voor Armenië

Via de Global Concessional Financing Facility steunt Nederland midden-inkomenslanden die veel vluchtelingen opvangen, maar niet in aanmerking komen voor zachte leningen van ontwikkelingsbanken. Zoals Armenië, dat sinds september ruim 100 duizend vluchtelingen uit Nagorno-Karabach opvangt.

Als gevolg van een militaire escalatie in september 2023 in Nagorno-Karabach verlieten ongeveer 100 duizend mensen huis en haard. Zij vonden bijna allemaal een veilig heenkomen in Armenië. De opgevangen vluchtelingen vormen ongeveer 3% van de Armeense bevolking.

Deze plotselinge toename in inwonersaantallen zet de sociale dienstverlening, arbeidsmarkt en economie in het land zwaar onder druk. De opvang van vluchtelingen brengt bovendien hoge kosten met zich mee. Om Armenië hierbij te steunen, draagt Nederland 10 miljoen euro bij aan de Global Concessional Financing Facility.

Lage rente en langer aflossen

De Global Concessional Financing Facility is in 2016 opgericht om landen die veel vluchtelingen opvangen te ondersteunen. Het fonds geeft midden-inkomenslanden de mogelijkheid om geld van ontwikkelingsbanken, zoals de Wereldbank en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), te lenen tegen gunstige voorwaarden. Bijvoorbeeld tegen een lagere rente en met een langere aflosperiode. Gewoonlijk komen midden-inkomenslanden niet in aanmerking voor dit soort zachte leningen van ontwikkelingsbanken, omdat deze vaak alleen zijn bedoeld voor allerarmste landen.

De Global Concessional Financing Facility wordt uitgevoerd door de Wereldbank en maakt gebruik van de bijdragen van donorlanden, zoals Nederland, Canada en Denemarken. Door deze bijdragen is het voor landen mogelijk om een groter bedrag te lenen voor ontwikkelingsprojecten.

Meer weten over het werk van de Wereldbank? Lees ook het artikel: ‘75 jaar Nederland en de Wereldbank’

Onderwijs, gezondheidszorg en onderdak

Sinds de oprichting verstrekte het fonds leningen aan ontwikkelingsprojecten in Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jordanië, Libanon, Moldavië en binnenkort dus aan Armenië. Met dit geld wil Armenië de lokale gezondheidszorg en educatie versterken en mensen van een veilig onderdak voorzien.

Opvang in de regio

Nederland is een grote donor van de Global Concessional Financing Facility en is sinds deze week ook covoorzitter van het fonds. Nederland vindt het belangrijk dat mensen die op de vlucht zijn veilig en humaan worden opgevangen in de regio. In plaats van langdurige opvang in vluchtelingenkampen krijgen ze zo de kans een eigen bestaan op te bouwen, tot ze eventueel kunnen terugkeren. Zo voelen vluchtelingen zich ook minder genoodzaakt om verder te reizen, bijvoorbeeld naar Europa.