Oekraïne ontvangt € 50 miljard extra steun van de Europese Unie (EU)

Op 1 februari 2024 kwamen alle 27 EU-landen tot een akkoord over een steunpakket van € 50 miljard voor Oekraïne. Dit is wat de nieuwe steun precies betekent:

Waarom is steun aan Oekraïne belangrijk?

Steun is nodig zodat Oekraïne zich kan blijven verdedigen tegen Rusland. Dat is belangrijk voor de toekomst van iedereen in Oekraïne. Maar ook voor de veiligheid van heel Europa, waaronder Nederland. En daarom blijven EU-landen Oekraïne steunen. Met dit financiële steunpakket, maar ook met militaire steun en door sancties op te leggen aan Rusland. Zo lang als dat nodig is. Om de Russische agressie te stoppen. Ook steunt Nederland bijvoorbeeld met onderzoek naar schendingen van mensenrechten en het humanitair oorlogsrecht.

Waar is de extra € 50 miljard steun voor bedoeld?

De € 50 miljard is een extra steunpakket vanuit de EU voor de periode 2024-2027. De steun is vooral bedoeld om de economie van Oekraïne draaiende te houden. Denk aan herstel en wederopbouw, maar ook bijvoorbeeld om de salarissen van ziekenhuispersoneel of ambtenaren te betalen. Dat is nodig zodat Oekraïne economisch en maatschappelijk overeind blijft, en zo de strijd kan volhouden.

Ook kan een deel van de € 50 miljard worden gebruikt om Oekraïne te ondersteunen bij de hervormingen die het land moet doorvoeren voor het proces om tot de EU toe te treden.

De EU kwam tot een akkoord over het steunpakket op donderdag 1 februari 2024 tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad. Het bedrag is mogelijk door een aanpassing in de meerjarenbegroting van de EU tot en met 2027.

Wat gaat Nederland bijdragen?

Een deel van de € 50 miljard – € 33 miljard – bestaat uit leningen aan Oekraïne. Voor het steunpakket is  € 17 miljard extra nodig; dit wordt verdeeld onder de 27 EU-lidstaten. Alle EU-landen dragen daar naar verhouding aan bij. Voor Nederland gaat dit om 5,9%: ongeveer € 250 miljoen per jaar tot en met 2027.

Vergroot afbeelding Europese Raad - Premier Rutte en President Zelensky
Beeld: ©European Council
Tijdens de Europese Raad werd ook gesproken met de Oekraïense president Zelensky. Links in beeld: Nederlandse premier Mark Rutte.

Wat is de Europese Raad?

In de Europese Raad komen de leiders van alle 27 EU-landen samen. Om te vergaderen over de belangrijkste plannen, afspraken en onderwerpen van de EU. De Europese Raad neemt zelf geen wetten aan, maar bepaalt wel de koers van de EU. Minister-president Rutte neemt deel namens Nederland.

Normaal gesproken komt de Europese Raad 4 keer per jaar samen. Maar voor de besprekingen over dit steunpakket voor Oekraïne werd een extra (buitengewone) bijeenkomst georganiseerd.

Hoe steunt Nederland Oekraïne?

Nederland ondersteunt Oekraïne met wapens, training, uitrusting en andere materialen die de Oekraïense troepen nodig hebben om hun land te verdedigen. Bekijk het overzicht van militaire steun.

Ook steunt Nederland Oekraïne onder andere met geld voor humanitaire hulp, wederopbouw, medicijnen en goederen, hulp aan slachtoffers, en onderzoek naar schendingen van het humanitair oorlogsrecht. Bekijk het overzicht van niet-militaire steun. Het grootste deel van de financiële bijstand, zoals met dit nieuwe steunpakket, levert Nederland via de EU.