Afgeronde evaluaties ministerie van Buitenlandse Zaken

Evaluaties door het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen worden onderverdeeld in centrale evaluaties en decentrale evaluaties. Centrale evaluaties worden uitgevoerd door de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Evaluaties van 2012-2018 vindt u op deze pagina.

Evaluaties van 2019 en later zijn te vinden op de website van IOB.

Decentrale evaluaties worden uitgevoerd door andere directies en posten van het ministerie van Buitenlandse Zaken en zijn te vinden op de pagina Decentrale evaluaties van het ministerie van Buitenlandse Zaken waar deze worden publiceerd. De meeste decentrale evaluaties zijn Engelstalig en staan daarom op de pagina Decentral evaluations Foreign Affairs.

Evaluaties 2012-2018