Decentrale evaluaties van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Decentrale evaluaties van activiteiten en programma’s worden doorgaans in opdracht van posten en directies door derden uitgevoerd.

Daarnaast worden beleidsdoorlichtingen en veel evaluaties bij Buitenlandse Zaken gedaan door de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB).

Engelstalige decentrale evaluaties staan op Government.nl.

Evaluaties van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn ook te vinden op de begrotingswebsite van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Open data over ontwikkelingssamenwerking is beschikbaar op Rijksoverheid.nl/opendata/ontwikkelingssamenwerking.

Documenten