Evaluatieprogrammering bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Evaluatieonderzoeken worden gebruikt om de beleidscyclus te verbeteren. Met beleidsevaluatie krijgt het ministerie inzicht in de resultaten van het gevoerde beleid, de geleverde inspanningen en gemoeide middelen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft twee evaluatieprogrammeringen opgesteld:

  • voor de begroting van Buitenlandse Zaken
  • voor de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

In beide evaluatieprogrammeringen zijn effectenonderzoeken en beleidsdoorlichtingen over de verschillende beleidsterreinen gespreid. De beleidsdoorlichtingen worden zoveel mogelijk gebaseerd op voorafgaand effectenonderzoek.

De evaluatieprogrammering van het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met de nadere regels die de minister van Financiën stelt aan:

De directie Financieel Economische Zaken (FEZ) is verantwoordelijk voor de departementale en interdepartementale coördinatie van evaluatieonderzoeken.