Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)

De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (voorheen: Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie) (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken verricht onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van het Nederlandse buitenlandbeleid. IOB helpt beleidsmakers verantwoording af te leggen over de resultaten van het beleid. Daarnaast helpt IOB beleidsmakers te leren van evaluaties en het beleid te verbeteren. Om de kwaliteit en onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, hanteert IOB transparante procedures. Alle IOB-evaluaties zijn openbaar en worden naar de Tweede Kamer gestuurd.

Verantwoorden en leren

De evaluatieonderzoeken hebben als doel om te:

  • verantwoorden: evaluaties helpen de minister om uitleg te geven over de resultaten van het beleid en de besteding van de middelen aan het parlement en de samenleving.
  • leren: evaluaties laten zien waarom resultaten wel of niet werden behaald en wat de gevolgen zijn. Met die kennis kan het beleid worden verbeterd.

Type onderzoek

IOB voert diverse soorten onderzoeken:

  • Beleidsdoorlichtingen geven antwoord op vragen over de doeltreffendheid, doelmatigheid, relevantie en samenhang van het beleid.
  • Impactevaluaties geven inzicht in de resultaten van het beleid op lange termijn.
  • Synthesestudies en overige studies verkennen overige vragen die relevant zijn voor het beleid.

IOB voert ook specifiek onderzoek uit op verzoek van het ministerie of de Tweede Kamer.

Contact

Mocht u meer informatie willen over afgeronde of geplande evaluaties, dan kunt u terecht bij:

Bezoekadres

Schedeldoekshaven 101 (Terminal 101)
2511 EM Den Haag
6e verdieping, Zuid-zijde