Beslisnota bij Kamerbrief over stand van de oorlog in Europa

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van de oorlog in Europa