Kamerbrief inzake de beëindiging evacuatieoperatie Afghanistan

Minister Kaag (BZ), minister Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Broekers-Knol (JenV) informeren de Tweede Kamer over de inspanningen die de afgelopen dagen zijn verricht om de nog in Afghanistan verblijvende Nederlanders, lokaal ambassadepersoneel en hun gezinnen, tolken die voor Nederland hebben gewerkt en hun gezinnen, en andere mensen uit hoogrisicogroepen, in veiligheid te brengen. Daarnaast blikt het kabinet vooruit op de mogelijkheden om deze mensen bij te blijven staan nu de militairen en het ambassadeteam niet langer in Kaboel aanwezig zijn.

Kamerbrief inzake de beëindiging evacuatieoperatie Afghanistan (PDF | 5 pagina's | 320 kB)