Kamerbrief bij aanbieding Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim

Minister Harbers (IenW) en staatssecretaris Van der Maat (Defensie) sturen de Tweede Kamer de 'Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening – Werken aan een nieuwe balans in het Nederlandse luchtruim'. Daarbij gaan zij in op de totstandkoming en de inhoud van de voorkeursbeslissing en op de resultaten van het milieueffectrapport (plan-MER). Ook sturen zij de plan-MER met aanvulling en een reactienota. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief bij aanbieding Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim (PDF | 6 pagina's | 659 kB)