Reactienota Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

De Reactienota bevat de reactie van het bevoegd gezag op de zienswijzen bij de (ontwerp-)Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). Daarnaast beschrijft de reactienota de verwerking van de reacties en het advies in de definitieve Voorkeursbeslissing (VKB) Luchtruimherziening.

Reactienota Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening (PDF | 156 pagina's | 1015 kB)